HANAR

COGNAC
Boots-Cocker
Harts Of Gold
Samägs med kennel
Qualitydreams

TODDY
Bright Dream's
Wild Horses

På foder hos
Eva Lundblad